fbpx
Thiền Vipassana

KINH NGHIỆM TU TẬP KHÓA THIỀN 30 NGÀY THIỀN TỨ NIỆM XỨ VIPASSANA

KINH NGHIỆM TU TẬP KHÓA THIỀN 30 NGÀY THIỀN TỨ NIỆM XỨ VIPASSANA THEO PHÁP MÔN CỦA NGÀI S.N GOENKA NGUYỄN TỪ NAM PHẦN 1: GIỚI LUẬT, CÁC THẾ GIỚI, LUẬT NHÂN QUẢ SỰ CHUẨN BỊ Được tham dự một khóa thiền Vipassana 30 ngày trong những trung tâm thiền theo hệ thống của thiền […]

Thiền Vipassana

CHIA SẺ KINH NGHIỆM KHÓA THIỀN VIPASSANA – THIỀN SƯ S.N GOENKA

KINH NGHIỆM THIỀN QUÁN 10 NGÀY THEO PHÁP MÔN THIỀN SN GOENKA Loạt bài chia sẻ trải nghiệm về khóa thiền Vipassana rất bổ ích của tác giả Nguyễn Từ Nam. — Giới thiệu chung: https://www.facebook.com/ThienVipassanaVN/posts/104496804423775 Khóa thiền 10 ngày: https://www.facebook.com/ThienVipassanaVN/posts/104473627759426 Khóa thiền 20 ngày: https://www.facebook.com/ThienVipassanaVN/posts/104476514425804 Khóa thiền 30 ngày: https://www.facebook.com/ThienVipassanaVN/posts/104482937758495 —– Tôi thiền thep pháp môn của ngài […]